Prof. Dr. Fábián István
egyetemi tanár
Tel.: + 36 52 512-900/22378, Fax: +36 52 518660
E-mail: ifabian@science.unideb.hu
Web: http://inorg.unideb.hu/staff/10
Szoba: D402
Cím: University of Debrecen, Department of Inorganic and Analytical Chemistry: Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 HUNGARY
 

Egyetemi és tudományos fokozatok

1980.  okleveles vegyész,  Kossuth Lajos Tudományegyetem
1982.  egyetemi doktor,  Kossuth Lajos Tudományegyetem
1991.  kémiai tudomány kandidátusa, MTA
1998.  habil., Kossuth Lajos Tudományegyetem
2002.  MTA doktora, MTA

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1983 - 1984  poszt-doktorandusz
                        Max-Planck-Institut für Biophysicalische Chemie
                        Göttingen, Deutschland
1988 - 1991  kutatóprofesszor (Visiting Research Professor)
                        Department of Chemistry, Miami University
                        Oxford, Ohio, U.S.A.
1992 - 1993  Alexander von Humboldt ösztöndíjas
                        Institut für Anorganische Chemie, Universität Witten/Herdecke
                        Witten, Deutschland

Főbb kutatási témák

  •  összetett redoxireakciók kinetikája és mechanizmusa
  •  környezeti kémia (analitikai kémia, reakciómechanizmusok)
  •  ligandumszubsztitúciós reakciók kinetikája és mechanizmusa
  •  fotoindukált redoxireakciók mechanizmusa
  •  funkcionalizált aerogélek alkalmazásai

Oktatási tevékenység

1980 - 1982  fizikai kémia: szeminárium, laboratóriumi gyakorlat
1982 - 1988  klasszikus és műszeres analitikai kémia: szeminárium,
                        laboratóriumi gyakorlat
1985 - 1988  általános és szervetlen kémia: szeminárium
1985 - 1988  numerikus módszerek és számítástechnika vegyészeknek:
                        előadás, szeminárium
1991 -            általános kémia, klasszikus és műszeres analitikai kémia:
                        előadás, szeminárium, gyakorlat
1994 -             reakciókinetika: Ph.D. előadás
1997               környezeti kémiai redoxireakciók: Ph.D. előadás
                        (St. Andrews egyetem, Skócia)
1996 -            az Analitikai kémia c. főkollégium előadója
1997 - 2009  a Műszeres analitikai kémia c. alapgyakorlat vezetőoktatója
2008 - 2012  kémia MSc képzésben szakirányfelelős (analitikai kémia)

2015 -           vegyész MSc képzésben szakfelelős

Testületi tevékenység a Debreceni Egyetemen (2000-ig KLTE)

1987 - 1988  a Kémiai Intézet választott tagja
1993 - 1995  az Egyetemi Tanács választott tagja
1998 - 2001  a Hatvani István szakkollégium tudományos tanácsának
                        tagja (a kollégium alapító tagja)
1998 - 2000  az Egyetemi Tanács választott tagja
1998 - 2005  rektori majd dékáni megbízott: külső kutatások felügyelete
                        Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd 2000-től DE TEK TTK
2004 - 2006  az Egyetemi Tanács választott tagja
2006 - 2008  a DE Tudományos Tanács tagja
2007 - 2008  a DE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagja
2007 - 2010  a DE Stratégiai Bizottság tagja
2007 - 2008  a DE Tudományegyetemi Karok kutatási, fejlesztési és
                       
 innovációs elnökhelyettese
2008 - 2010  a DE Tudományegyetemi Karok elnöke, rektorhelyettes

2010 -  2013    a DE rektora

Tagság szakmai szervezetekben

1980 -              Magyar Kémikusok Egyesülete tagja
1993 -              Magyarországi Humboldt Egyesület tagja
1996 -              MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság tagja
1997 -              International Ozone Association tagja
1997                az Inorganic Reaction Mechanisms Meeting 97 (RSC) konferencia
                         szervezőbizottságának elnöke
1998 -              az Inorganic Reaction Mechanisms c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja
1998 - 2002   a DaltonDiscussion 4  konferencia szervezőbizottság tagja
2002 -             az American Chemical Society tagja, a Hungarian Chapter alapító tagja
2005 - 2009   a Reaction Kinetics and Catalysis Letters c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2005 - 2008  OTKA Kémiai I Zsűri tagja
2008 -            az OTKA Műszaki- és Természettudományi Kollégium tagja
2009 -            a Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis c. folyóirat főszerkesztője

2012 - 2013   a Magyar Rektori Konferencia Egyetemi Tagozat elnöke
2013 -            az MTA Elnökség választott tagja
2014 -            a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanács tagja
2015 -            a Magyar Kémikusok Egyesülete IB tagja

Elismerések

1992 - 1993  Alexander von Humboldt ösztöndíj
1998 - 2001  Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001 - 2003  Széchenyi István Ösztöndíj
2011               Professor Honoris Causa: Delhi School of Professional Studies and Research, New Delhi, India
2012               Professor Honoris Causa: Vasile Goldis Western University of Arad, Románia

 

 

Életrajz

Közlemények

Hivatkozások

Debreceni Egyetem