Elválasztástechnika gyakorlat
Program, beosztás
Általános információk

A gyakorlatokon felkészülten, mindenkinek jegyzőkönyvvel kell megjelenni, és szükség van egy-egy üres papírlapra a gyakorlatokat megelőző ZH íráshoz. Nagyméretű táskákat lehetőleg ne hozzanak magukkal, vagy a ruhatárban helyezzék el, mert a gyakorlati helyeken ezek tárolására általában nincs megfelelő lehetőség!

Felkészülés, számonkérés: A gyakorlatokon való megjelenés és aktív részvétel mindenki számára kötelező. Akkor és azon a gyakorlaton kell megjelenni, ami a táblázatban szerepel. Az egyes gyakorlatokon a számonkérés a helyi szokásoknak megfelelően történik, ami ZH írás és/vagy szóbeli referálás szokott lenni. Azt a hallgatót, aki felkészületlenül érkezik a gyakorlatra, a gyakorlatról elküldjük! Az elvégzett/bemutatott munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben minden gyakorlat előtt egy rövid ismertetőt kell készíteni az adott mérés lényegéről, az alkalmazott módszerről, a számolás elvi alapjairól. Az ismertető nem lehet nyomtatott és beragasztott anyag, csak kézírással fogadjuk el. A gyakorlatra kapott érdemjegy odaítélésénél a mérések/következtetések/számítások jósága mellett az is sokat számít, hogy milyen rendezett a jegyzőkönyv, mennyire áttekinthető a megjelenése. A kinyomtatott/rajzolt mérési adatok beragasztásához mindenkinek saját magának kell gondoskodnia celluxról, ragasztóról, tűzőgépről, ollóról stb. A jegyzőkönyveket legkésőbb a gyakorlatot követő munkanapon lehet leadni (amennyiben ehhez a gyakorlatot vezető oktató hozzájárul). A HPLC gyakorlatra hozzanak magukkal egy pendrive-ot, amin az adatfájlokat oda tudjuk adni! Jegyzőkönyvként nem fogadunk el egyedi papírlapokat, hanem csak nagy alakú, egybefűzött vagy spirálozott füzetet. (Nem fogadjuk el azt az indoklást, hogy majd a félév végén köttetik be a lapokat!) Ne veszítsék el a jegyzőkönyvet, mert csak azzal tudják igazolni a gyakorlaton való részvételt, a jegyzőkönyv az elsődleges dokumentum a gyakorlati jegy megállapításához! A jegyzőkönyveket az év végén is ellenőrizzük (az utolsó héten véletlenszerűen kiválasztott hallgatók neptun üzenetes felkérést kapnak a jegyzőkönyv bemutatására a D501-ben). A kész, kijavított, osztályozott jegyzőkönyveket a félév végén, az utolsó oktatási héten a D épületszárny 5. emeleti folyosó végén lévő polcos szekrény kapilláris elektroforézis (CE) polcán le kell adni. A gyakorlati jegyek megállapítása és Neptunba történő beírása után ugyanoda lesznek kitéve a jegyzőkönyvek, ahonnan elvihetők.

Hiányzás: Igazolt hiányzás miatt (pl. betegség vagy más indokolt ok) elmaradt labort pótolni kell. A pótlás lehetőségéről, annak részleteiről (időpont, melyik csoporthoz tud bemenni stb.) a hallgatónak az adott gyakorlat vezetőjével kell megállapodnia, a pótlás a szorgalmi időszakban lehetséges. A készületlenség/elégtelen zárthelyi/fegyelmi ok miatt történő elküldés esetén pótlásra nincs lehetőség, az adott gyakorlat elégtelen érdemjeggyel kerül beírásra. Ha valaki a félév során egy gyakorlatot igazolatlanul mulaszt, akkor arra a gyakorlatra elégtelen jegyet kap. Bármilyen okból bekövetkező kettő vagy több hiányzás esetén az aláírást megtagadjuk.

Gyakorlatijegy: Az adott gyakorlatra kapott osztályzatot az oktató a gyakorlat során történő számonkérés(ek) (ZH, referálás), a hallgató gyakorlati teljesítménye és az elkészített jegyzőkönyv alapján állapítja meg. Így minden gyakorlaton a hallgató egy 1-től 5-ig terjedő érdemjegyet kap, vagy nem teljesített minősítést. A végső gyakorlatijegy megállapításakor az egyes gyakorlatijegyek átlaga irányadó, de indokolt esetben az általános kerekítési szabályoktól el lehet térni akár pozitív (pl. kiemelkedő órai aktivitás) akár negatív (pl. rendezetlen, nem esztétikus, másolt jegyzőkönyv) irányba.

Balesetvédelem, töréskár befizetése: A gyakorlatokon az általános tűz- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, a speciális helyi ismeretekre az adott gyakorlat vezetője hívja fel a figyelmet. A laborgyakorlatok helyszínén enni és inni nem szabad, ezen felül az egész épületben dohányozni tilos! A mobiltelefonokat a gyakorlati helyiségben nem szabad használni! A töréskárt a korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan kell befizetni.

A felkészüléshez használandó anyagok:

Dr. Fábián István: Analitikai kémia előadási jegyzet (a fénymásolóban le van adva)

A gyakorlat időbeosztása, csoportbeosztása, kiegészítő anyagok a következő oldalon érhetők el: http://inorg.unideb.hu/oktatas/17.

A CP-Atlas 2.0 program Dr. Lázár István honlapjáról is letölthető: http://sites.google.com/site/lazaristvan99/

Tematika