Elválasztástechnika gyakorlat
Program, beosztás
Általános információk

A csoport, időbeosztás és általános tudnivalók letölthetőek: 2019-es beosztás

A gyakorlatokon felkészülten, mindenkinek jegyzőkönyvvel kell megjelenni, és szükség van egy-egy üres papírlapra a gyakorlatokat megelőző ZH íráshoz. Nagyméretű táskákat lehetőleg ne hozzanak magukkal, vagy a ruhatárban helyezzék el (ha lehet), mert a gyakorlati helyeken ezek tárolására általában nincs megfelelő lehetőség!

Felkészülés, számonkérés:

A gyakorlatokon való megjelenés és aktív részvétel mindenki számára kötelező. Akkor és azon a gyakorlaton kell megjelenni, ami a táblázatban szerepel. Az egyes gyakorlatokon a számonkérés a helyi szokásoknak megfelelően történik, ami ZH írás és/vagy szóbeli referálás szokott lenni. Azt a hallgatót, aki felkészületlenül érkezik a gyakorlatra, a gyakorlatról elküldjük (ez esetben a gyakorlat nem teljesített)!

Az elvégzett/bemutatott munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben minden gyakorlat előtt egy rövid ismertetőt kell készíteni az adott mérés lényegéről, az alkalmazott módszerről, a számolás elvi alapjairól (a gyakorlatvezető ellenőrizheti meglétét, és elküldheti a hallgatót a gyakorlatról, ha nem találja megfelelőnek). Az ismertető lehetőség szerint kézírással készüljön. Ha mégsem így készül, és a bevezető szöveg tartalma plágiumgyanús (Ctrl+C - Ctrl+V történik), akkor a gyakorlatvezetőnek joga van belátása szerinti mértékű szankciót alkalmazni (akár egyes jegy az adott gyakorlatra). Hasonló módon büntethető az eredmények kiértékelésének vagy a diszkussziójának a másolása is (a saját jegyzőkönyvét mindenkinek önállóan kell elkészítenie). A gyakorlatra kapott érdemjegy odaítélésénél a mérések/következtetések/számítások jósága mellett az is sokat számít, hogy milyen rendezett a jegyzőkönyv, mennyire áttekinthető (tiszta!) a megjelenése.

A kinyomtatott/rajzolt mérési adatok beragasztásához mindenkinek saját magának kell gondoskodnia celluxról, ragasztóról, tűzőgépről, ollóról stb. A jegyzőkönyveket legkésőbb a gyakorlatot követő munkanapon lehet leadni (amennyiben ehhez a gyakorlatot vezető oktató hozzájárul).

Jegyzőkönyvként elfogadunk műanyag iratgyűjtőben vagy mappában, rendezett formában gyűjtött és gyakorlatonként elkülünülő (összetűzött) papírokat, vagy nagy alakú, egybefűzött vagy spirálozott füzetet. Ne veszítsék el a jegyzőkönyvet, mert csak azzal tudják igazolni a gyakorlaton való részvételt!

A gyakorlat teljesítésének feltételei:

Az adott gyakorlatra kapott osztályzatot az oktató a gyakorlat során történő számonkérés(ek) (ZH, referálás), a hallgató gyakorlati teljesítménye és az elkészített jegyzőkönyv alapján állapítja meg. Így minden gyakorlaton a hallgató egy 1-től 5-ig terjedő érdemjegyet kap, vagy nem teljesített minősítést.

- Nem teljesített minősítés jár azért, ha a hallgató nem jelenik meg a gyakorlaton vagy nem adja be a jegyzőkönyvét a gyakorlatvezetővel egyeztetett határidőig, vagy felkészületlenség miatt kényszerül idő előtt távozni egy gyakorlatról

- A végső gyakorlati jegy megállapításakor:

- Megtagadott aláírást von maga után, ha a hallgatónak legalább egy gyakorlata nem teljesített

- Elégtelen gyakorlati jegyet von maga után, ha a hallgató legalább kettő gyakorlatra elégtelen osztályzatot kapott.

- Minden más esetben (tehát minden gyakorlat teljesített és legfeljebb egy elégtelen) a gyakorlati jegyet az egyes gyakorlatok átlaga szabja meg. Indokolt esetben az általános kerekítési szabályoktól el lehet térni akár pozitív (pl. kiemelkedő órai aktivitás) akár negatív (pl. rendezetlen, nem esztétikus, másolt jegyzőkönyv) irányba a végső jegy megállapításánál.

Hiányzás:

Igazolt hiányzás miatt (pl. betegség vagy más indokolt ok) elmaradt labort pótolni kell. A pótlás lehetőségéről, annak részleteiről (időpont, melyik csoporthoz tud bemenni stb.) a hallgatónak az adott gyakorlat vezetőjével kell megállapodnia, a pótlás a szorgalmi időszakban lehetséges.

Balesetvédelem, töréskár befizetése:

A gyakorlatokon az általános tűz- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, a speciális helyi ismeretekre az adott gyakorlat vezetője hívja fel a figyelmet. A laborgyakorlatok helyszínén enni és inni nem szabad, ezen felül az egész épületben dohányozni tilos! A mobiltelefonokat a gyakorlati helyiségben nem szabad használni! A töréskárt a korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan kell befizetni.

A felkészüléshez használandó anyagok:

Dr. Fábián István: Analitikai kémia előadási jegyzet (a fénymásolóban le van adva)

A gyakorlat időbeosztása, csoportbeosztása, kiegészítő anyagok a következő oldalon érhetők el: http://inorg.unideb.hu/oktatas/17.

A CP-Atlas 2.0 program Dr. Lázár István honlapjáról is letölthető: http://sites.google.com/site/lazaristvan99/

Tematika