pH-metria

Kedves Hallgatók!

 A jelenlegi helyzetre való tekintettel a további pH-potenciometria gyakorlatok elektronikus úton lesznek megtartva mindenki számára egy alkalommal. A gyakorlat 2020. április 22. (szerda) 16:00-kor kezdődik.

Zárthelyi dolgozat

A gyakorlat számonkéréssel kezdődik az eLearning rendszeren keresztül, melynek időpontja 2020. április 22. (szerda) 16:00. A teszt megírására 16:20-ig van lehetőség.  A gyakorlat folytatásához legalább elégséges érdemjegy elérése (40 %) szükséges.

Gyakorlat menete

Minden hallgató egyénileg végzi el az adatok értékelését és a jegyzőkönyv elkészítését. Az inorg.unideb.hu weblapon továbbra is elérhető a silabusz. Továbbá feltöltésre kerül egy prezentáció, a gyakorlat menetéről, mely tartalmazza a műszerek és az elvégzendő feladatok bemutatását, valamint a kiértékelés elméleti hátterét és menetét. A gyakorlathoz mindenki sorszámmal ellátott, egyedi adatsorokat kap, melyeket a prezentációban részletezettek szerint dolgoz fel és értékel ki. A fájlok, valamint a feladatok beosztása a http://inorg.unideb.hu/oktatas/6/16 oldalon érhetők el az összes hallgató számára (A beosztas.xls fájlban mindenki a neptunkódja alapján megtalálja a kiértékelendő feladat sorszámát. Az adatbázis.xls fájlban az adott számú munkalap fogja tartalmazni a kiértékelendő adatokat.) . A titrálási görbe kiértékeléshez a kiertekeles.xls fájlt kell használni.

Jegyzőkönyv

Az elvégzett feladatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet elektronikusan kérünk! A jegyzőkönyv tartalmazzon egy rövid, maximum egy oldalas elméleti bevezetőt, a gyakorlat előtt kötelezően elvégzendő feladatokat, az adatsorokat és azok értékelésének menetét szövegesen, a kapott ábrákat és diszkussziót. A jegyzőkönyvet az ozsvath.andras@science.unideb.hu címre .doc vagy .docx formátumban kérjük elküldeni április 29. 16:00-ig! Kérjük a Word dokumentumokat az alábbi módon nevezzék el: Vezetéknév_Keresztnév_Neptun kód.doc(x). A jegyzőkönyveket szövegegyezési vizsgálatnak vetjük alá és nagyfokú egyezés esetén a jegyzőkönyv érdemjegye elégtelen. Ennek megfelelően határozottan kérjük az önálló munkát! A jegyzőkönyv mindenképpen tartalmazza a hallgató Skype felhasználónevét is! Ennek elmulasztása elégtelen érdemjegyet von maga után.

Referáltatás

A gyakorlat része egy szóbeli számonkérés, mely során minden csoportból véletlenszerűen kiválasztunk hallgatókat, akik szóban adnak számot az elméleti és gyakorlati ismereteikről. A beszélgetést Skype-on végezzük, a hallgatót a jegyzőkönyvében lévő Skype felhasználóneve alapján keressük meg április 29-én 16-18 óra között.  Kérjük a hallgatókat, hogy legyenek elérhetőek a megadott időpontban, mert távolmaradásuk igazolatlan hiányzásnak minősül.    

Üdvözlettel,
A gyakorlatvezetők


 

 

A gyakorlatra minden hallgató hozzon magával zsebszámológépet.

 

 Időbeosztás (1x3x4 fő):

Időtartam (óra)

Tevékenység

0.5

ZH

0.5

bevezető, eszközök feladatok ismertetése

0.5

mintaelőkészítés

2

mérés

1

kiértékelés, diszkusszió

1

kiértékelés, diszkusszió, jegyzőkönyv elkészítése egyénileg (otthon)

5.5

 Oktatási segédanyag (pdf)

Előadás képanyaga (pdf)

Egyéb feladatok (pdf)

Jegyzőkönyvminta (pdf)

 

Hangos ppt I (700 MB)

Hangos ppt II (500 MB)