Kromatográfiás fehérjetisztítási módszerek

A hallgatók megismerik a program működését és a programban foglalt elválasztástechnikai módszerek (2D PAGE, SEC, IEC, HIC, AC) elméletét. Ezek után egy a gyakorlatvezető által kiválasztott fehérje tisztítását végzik el önállóan, a programban felajánlott módszerek tetszőleges variálásával. A legjobbnak talált elválasztáshoz alkalmazott módszerekről, azok sorrendjéről és eredményéről jegyzőkönyvben számolnak be. A jegyzőkönyv tartalmazza a módszerek kiválasztásának és a választott tisztítási módszerek sorrendjének indokait.

Gyakorlatvezető: Dr. Gyémánt Gyöngyi

A gyakorlat helye: K/2, 
 
A gyakorlatvezető bemutatja a programban használható módszerek elvét (AS, SEC, HIC, IEX, AC, SDS-PAGE, 2D-PAGE) és a szoftver működését.
  1. A gyakorlaton minden hallgató önállóan egy fehérje tisztítását oldja meg a program segítségével. A tisztítandó fehérjét a gyakorlatvezető jelöli ki. A tisztítás célja kinyerni a célfehérjét minél kevesebb költséggel és minél kisebb veszteséggel.
  2. A Protein Purifier szoftver korábbi verziója  letölthető a Műszeres Analitika gyakorlat (OLKDA, vegyészmérnök, biomérnök, környezettan) tárgy azonos című gyakorlatának oktatási segédanyagai közül.
  3. A Protein Purification program a következő linken használható on line, vagy letölthető számítógépre vagy telefonra http://www.agbooth.com/pp_ajax/index.html?locale=en
  4. A gyakorlatvezető útmutatásai szerint a hallgatók önállóan készítik el a jegyzőkönyvet, ami a legjobbnak talált elválasztás lépéseit tartalmazza, a kiválasztás indokaival és az eredmények dokumentálásával. 
  5. A gyakorlat anyagához kapcsolódóan egyéb feladatok önálló megoldása.

 

Időbeosztás (1x200x1):

Időtartam (óra)

Tevékenység

2

bevezető, módszerek, feladatok ismertetése

3

számítógépes szimuláció segítségével kiértékelés, diszkusszió, jegyzőkönyv elkészítése egyénileg (otthon)

5

 

 

Ajánlott irodalom:

Oktatási segédanyag:

Fehérje tisztítása Protein Purifier program segítségével (pdf)

Példa jegyzőkönyv

Előadás ábraanyaga (pdf)

Kapcsolódó segédanyag:

  1. Méret kizárási kromatográfia animáció
  2. Hidrofób kölcsönhatási kromatográfia animáció
  3. Ioncserélő kromatográfia animáció
  4. Affinitás kromatográfia animáció